LOUDBLAST - PRESUMPTION (Live L'Boulevard 2014 // Casablanca)

LOUDBLAST - PRESUMPTION (Live L'Boulevard 2014 // Casablanca) ————————————————- Image - Mahmoud Mzaourou, Raja Saddiki, Wassim Haddane & Younes Brouri ————————————————- Montage - Raja ————————————————- Captation son et Mixage - Othmane Bensalmia

voir aussi :